Monday, January 18, 2010

♂四天▂④

Aiya~~~
昨晚...不懂做麼睡不着喔... =.=
12a.m點翻到2a.m醬
浪費時間...
><
可以拿來讀書的勒...
可是,我自己懶惰...不想
遲睡對身體也不好 xD
哈哈~

M0ral 考完了...
今天可能會飽死..
有兩科要吃...
明天要吐滿桌  xD

STRESS...
結果...
我們4.30pm就去吃晚餐!!!   =D
夠力的早咯..
等下晚上一定挖東西來吃的..
呵呵~

我今天什麼都還讀.. ><||
噼裏啪啦糟糕的...
T^T

[完]

No comments: